Privacyverklaring

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daar mee bedoeld: www.samen-fit.be. 

Cookies

Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics);

 • Het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties;

 • Inloggen bij uw account;

 • Opgeslagen items in de ‘winkelwagen’ blijven staan;

Deze cookies worden ongeveer 90 dagen bewaard.

Persoonsgegevens

 • Als u een account aanmaakt dienen persoonsgegevens te worden opgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de overeenkomst met ons te kunnen sluiten en uit te voeren. Ook kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt als u gebruik maakt van onze producten of diensten. Als u deze gegevens niet wilt verstrekken, kan er geen overeenkomst tot stand komen.

 • Soms worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt, zoals gegevens over uw gezondheid (zoals lengte en gewicht, uw BMI, conditie, trainingsprogramma, enz).

 • Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt tenzij en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 • Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van uw account.

 • U beheert zelf uw eigen account en het bijbehorende wachtwoord.

 • Indien u inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kunt u dit zelf verrichten via uw account.

 • Buiten uw account om bewaren wij uw persoonsgegevens alleen om de overeenkomst uit te voeren. Denk hierbij aan gegevens over uw betalingen en uw contactgegevens. Indien u ons vraagt om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens dient zich te legitimeren.

 • De (persoons)gegevens die we van verzamelen zijn: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, facturen, betaalgedrag, en eventueel ook leeftijd, gewicht, lengte.

Account, wachtwoord

Ieder account is beveiligd met een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat als wordt ingelogd met het wachtwoord, dit geschiedt door de eigenaar van het betreffende account.

Pasje

Indien gebruik wordt gemaakt van een (toegangs)pas, bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan van de pas. Een pas is strikt persoonsgebonden. Op de pas staat ook uw persoonlijk trainingsprogramma voor de Milon cirkel dus bewaar deze goed. 

Bewaartermijn

 Persoonsgegevens worden bewaard tot het moment u uw account beëindigd. Vanaf dat moment worden nog wel de volgende persoonsgegevens bewaard: uw gedane betalingen, facturen, uw volledige naam, adres en woonplaats. Deze gegevens worden bewaard zolang wij dat wettelijke verplicht zijn.

Derden

Wij maken gebruik van software van Control Plus International B.V. Deze onderneming regelt ook de opslag van de data, waaronder uw persoonsgegevens. Indien wij support nodig hebben op de software krijgen medewerkers van Control Plus International B.V. mogelijk ook tijdelijk toegang tot uw persoonsgegevens.

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokken de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2018. Wij hebben het recht deze verklaring aan te passen.

Scan QR code:

Winkelwagen

0
artikelen
Verzendkosten:
€ 0,00

Login

Wachtwoord kwijt?

Meld je aan

Contactgegevens
Adresgegevens
Volgende stap
wijzig
IBAN
Naam rekeninghouder*
Abonnement
Accountgegevens

Betalen

Adresgegevens
Contactgegevens

Gratis proefles